Onze Missie

Armoede
Armoede is een tekortkoming in de eerste levensbehoeften. Maar het betekent ook dat je in een sociaal isolement raakt. Want er is geen geld voor eten, onderdak, of medische zorg. Wat er wel is, is een constante angst voor de toekomst. Door het langdurig tekort aan primaire levensbehoeften en de stress die leven in armoede met zich meebrengt, lijdt ook nog eens de gezondheid eronder. Er is veel ellende in de wereld. Meer en erger dan we denken. De basisbehoeften ontbreekt bij velen.

Wat doet MissieWerk? Een aantal zaken op een rij:

◦ Directe hulp

Onder directe hulp vallen de activiteiten die als doel hebben mensen uit een crisissituatie te krijgen. Het gaat hierbij vaak om financiële en materiële steun. Soms ook om opvang. Speciale aandacht is er voor kinderen in armoede. Er zijn allerlei projecten die er in voorzien kinderen niet het slachtoffer te laten worden. Die projecten zorgen bijvoorbeeld voor medische zorg in acute situaties.

◦ Begeleiding
MissieWerk begeleidt mensen en proberen de kansarmen weer aan het werk of vrijwilligerswerk te krijgen. Om mensen uit het isolement te krijgen worden speciaal voor de doelgroep bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd, zodat ze ergens bij betrokken raken.

◦ Structurele hulp

Om structurele verbeteringen in de positie van mensen in acute noodsituaties te brengen, worden samen met andere organisaties noodfondsen opgericht. Ook werken onze vrijwilligers aan bewustwording en protest.