Job Creatie Project

MissieWerk helpt jong en oud uit kansarme wijken aan een job

De “favela’s”, hier bekend als sloppenwijken zijn broeihaarden van criminaliteit. Criminaliteit gaat hand in hand met werkloosheid in dit milieu. Want jongeren hebben hier niets te doen maar moeten tegelijkertijd wel overleven in deze harde wereld.
MissieWerk biedt deze mensen een kans aan om een positieve weg in te slaan, en zichzelf nuttig te maken voor anderen en zo ook voor henzelf. Mensen komen terecht in onze distributiecentra of worden toegewezen op onze andere projecten.

favella1 favella2 favella3 favella4 team9 team5 team12 team11